Stap voor stap verandering
Stap voor stap verandering

Vergoedingen en tarieven

Psychologische hulp

Psychologische behandelingen voor lichte tot matige psychische klachten worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering (de Generalistishce Basis GGZ).

Er is voor de vergoeding een schriftelijke verwijzing door de huisarts nodig. Mede afhankelijk van de verwijzing van de huisarts en de inschatting tijdens de intake, komt u in aanmerking voor een korte (maximaal 300 minuten), een middellange (maximaal 500 minuten) of een intensieve behandeling (maximaal 750 minuten). De genoemde tijdsduur bestaat uit zowel directe tijd (het gesprek) als indirecte tijd (verslaglegging, overleg met huisarts, etc). Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een officiële diagnose (een zogenaamde DSM-5 stoornis), waarbij een aantal stoornissen zijn uitgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over wat onder uw verzekerde zorg valt.

Mocht er na het intakegesprek geen behandeling starten dan worden de kosten hiervan ook in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dit wordt een onvolledig behandeltraject genoemd.Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan worden de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. De zorgverzekeraar verrekent met de verzekerde het eigen risico.

Hieronder staan de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dit zijn de maximale vergoedingen. Per verzekeraar zijn er afspraken gemaakt over het bedrag dat per product gedeclareerd kan worden. In de meeste gevallen wijken deze af van de NZa tarieven.
 

Tarieven

Behandeling Kort  
(maximaal 300 minuten)
522.13
Behandeling Middel
(maximaal 500 minuten)
885.01
Behandeling Intensief
(maximaal 750 minuten)
1434.96
Onvolledig behandeltraject
(maximaal 120 minuten)
228.04
     

De praktijk heeft in 2021 contracten met:

  • Menzis (waaronder Anderzorg)
  • CZ (waaronder o.a. OWM, Delta Lloyd en OHRA)
  • Zilveren Kruis (waaronder o.a. de Friesland, Interpolis, FBTO, Pro life en One Underwriting Health)
  • VGZ (waaronder Univé zorg, IZA, IZZ, en UMC)
  • ASR (waaronder de Amersfoortse en Ditzo)
  • DSW (waaronder Stad Holland, Intwente)
  • VRZ (waaronder o.a. OWM/zorg en zekerheid, ENO en ONVZ)
LET OP: de praktijk heeft GEEN contract met Caresq (en de labels die eronder vallen o.a. Promovendum, Besured, National Academic), dit in verband met de beperkte voorwaarden die deze verzekeringsmaatschappij biedt, die onvoldoende zijn om mijn werk goed te kunnen doen.

Bij zorgverzekeraars waar de praktijk geen contract mee heeft, krijgt u een factuur. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, vaak valt deze vergoeding lager uit dan bij de zorgverzekeraars waar wel een contract is afgesloten. Dit is ook afhankkelijk van het soort polis (natura of restitutie).

Als de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan stuur ik de rekening hiervoor rechtsstreeks naar de verzekeraar. Dit gebeurd via internet met beveiligde verbindingen. De  verzekeraars verplichten de praktijk om dit op deze wijze te doen.

Kijk op de website van of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
 

Eigen risico

De zorgverzekeraar rekent voor een verzekerde vanaf 18 jaar in 2021 een wettelijk verplicht eigen risico van €385,00 per jaar voor voor bijna alle (para) medische zorg, waaronder psychologische zorg. Het eigen risico betaalt de verzekerde zelf.

Afspraken

Niet op tijd afzeggen | niet nagekomen afspraak
Als u verhinderd bent, dient u de afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan uitsluitend telefonisch (of door het inspreken van de voicemail). De voicemail registreert uw afmelding met de datum en het tijdstip waarop u afgebeld heeft.
Doet u dit niet of niet op tijd (een zogenaamde “no show”), dan ben ik genoodzaakt de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt de gemaakte praktijkkosten van een “no show” namelijk niet. Bij een afspraak die korter dan 24 uur van te voren is afgemeld of niet is afgemeld breng ik €40,00 in rekening. Dit geldt ook bij ziekte. U ontvangt zelf de factuur en kunt deze kosten niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Overige tarieven
Dit zijn de tarieven die ik bij u in rekening breng, onder andere als mijn hulp buiten de gecontracteerde zorg valt.

Ze verschillen van de tarieven die ik met de zorgverzekeraars afspreek (gecontracteerde zorg). Ik zal deze tarieven alleen bij u in rekening brengen als uw zorgverzekeraar de hulp niet vergoedt (zoals ook in het geval van een te laat afgezegde of niet nagekomen afspraak), of als u om welke reden dan ook de hulp zelf wil betalen of als uw werkgever de hulp betaald.
 
Behandeling Kort  
(maximaal 300 minuten)
522.13
Behandeling Middel
(maximaal 500 minuten)
885.01
Behandeling Intensief
(maximaal 750 minuten)
1434.96
Onvolledig behandeltraject
(maximaal 120 minuten)
228.04
Sessie
(gemiddeld 45 minuten)
114.41