Stap voor stap verandering
Stap voor stap verandering

Vergoedingen en tarieven

Psychologische hulp

Psychologische behandelingen voor lichte tot matige psychische klachten worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering (de Generalistishce Basis GGZ).

Er is voor de vergoeding een schriftelijke verwijzing door de huisarts nodig. Mede afhankelijk van de verwijzing van de huisarts en de inschatting tijdens de intake, komt u in aanmerking voor een korte (maximaal 300 minuten), een middellange (maximaal 500 minuten) of een intensieve behandeling (maximaal 750 minuten). De genoemde tijdsduur bestaat uit zowel directe tijd (het gesprek) als indirecte tijd (verslaglegging, overleg met huisarts, etc). Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een officiële diagnose (een zogenaamde DSM-5 stoornis), waarbij een aantal stoornissen zijn uitgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over wat onder uw verzekerde zorg valt.

Mocht er na het intakegesprek geen behandeling starten dan worden de kosten hiervan ook in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dit wordt een onvolledig behandeltraject genoemd.

Als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan worden de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. De zorgverzekeraar verrekent met de verzekerde het eigen risico.

Hiernaast staan (een deel van) de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dit zijn de maximale vergoedingen. Per verzekeraar zijn er afspraken gemaakt over het bedrag dat per prestatie gedeclareerd kan worden. In de meeste gevallen wijken deze af van de NZa tarieven.

Ik werk (vanaf 2022) met het systeem planning = realisatie. Dat betekent dat ik standaard voor een afspraak 45 minuten inplan. Uitzondering daarop is als er een EMDR behandeling wordt gepland, deze zijn standaard tussen de 60-90 minuten. De geplande tijd mag ik dan ook in rekening brengen bij de zorgverzekeraar (=realisatie). Enkel als een afspraak uiteindelijk meer dan 15 minuten korter of langer duurt wordt de standaardduur van een afspraak aangepast. 

Tarieven

Diagnostiek
(60 minuten)
173.40
Diagnostiek
(75 minuten)
211.34
Diagnostiek
(90 minuten)
259.01
Behandeling
(45 minuten)
128.40
Behandeling
(60 minuten)
152.50
Behandeling
(75 minuten)
187.76
Groepsconsult
(afhankelijk van het aantal deelnemers, bij 2 deelnemers, half uur)
40.83
Niet basispakket consult
(45 minuten)
128.40
 
Overig
(waaronder intercollegiaal overleg, reistijd)
verschillend
Voor alle tarieven, zie tarievenzoeker van de NZa: www.zorgprestatiemodel.nza.nl

Vul hier in:
 • setting: ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II
 • beroepscategorie: gezondheidszorgpsycholoog
 • consulttype: behandeling of diagnostiek
   

De praktijk heeft in 2023 contracten met:

 • Menzis (waaronder Anderzorg, HEMA, VinkVink)
 • CZ (waaronder OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ direct)
 • Achmea (waaronder Zilveren Kruis, de Friesland, Interpolis, FBTO, Ziezo en Prolife)
 • VGZ (waaronder Univé, IZA, UMC, ZEKUR, Bewuzt, IZZ, Bewuzt)
 • ASR (waaronder Ditzo)
 • DSW (waaronder Stad Holland, Intwente)
 • Eucare (waaronder Aevitae, care4life)
 • ENO (waaronder Salland)
 • ONVZ (waaronder VvAA, Jaaah)
 • Zorg en Zekerheid (waaronder AZVZ)
Kijk ook op: www.zorgwijzer.nl.

Let op: CZ , Zilveren Kruis en VGZ werken met een jaarbudget/omzetplafond (een maximum bedrag dat de praktijk mag declareren per jaar), dat wil zeggen dat ik maar een bepaalde hoeveelheid plekken per jaar beschikbaar heb voor clienten die bij CZ, Zilveren Kruis en VGZ verzekerd zijn.
Op dit moment is dat plafond voor CZ bereikt. Neem contact op met de zorgadvisuers van CZ om te zoeken naar een passende zorgvelener in uw buurt. Voor meer informatie: http://www.cz.nl/over-cz/wat-wij-doen/zorg-verbeteren/afspraken-met-zorgverleners/omzetplafondBij zorgverzekeraars waar de praktijk geen contract mee heeft, krijgt u een factuur. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, vaak valt deze vergoeding lager uit dan bij de zorgverzekeraars waar wel een contract is afgesloten. Dit is ook afhankkelijk van het soort polis (natura of restitutie).

Als de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan stuur ik de rekening hiervoor rechtsstreeks naar de verzekeraar. Dit gebeurd via internet met beveiligde verbindingen. De  verzekeraars verplichten de praktijk om dit op deze wijze te doen.

Kijk op de website van of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
 

Eigen risico

De zorgverzekeraar rekent voor een verzekerde vanaf 18 jaar een wettelijk verplicht eigen risico van €385,00 per jaar voor voor bijna alle (para) medische zorg, waaronder psychologische zorg. Het eigen risico betaalt de verzekerde zelf.

Belangrijk:
Gezien per 2022 het Zorg Prestatie Model ingaat zullen alle lopende dossiers verplicht per 31-12-2021 gesloten moeten worden. En voor 2022 wordt dan een nieuwe behandeling geopend. Dit betekent dat u voor de afspraken in 2021 uw eigen risico verbruikt en mocht u doorgaan met de behandeling dat u dan in 2022 opnieuw uw eigen risico aanspreekt. Voor meer informatie: https://www.zorgprestatiemodel.nl/.

Afspraken

Niet op tijd afzeggen | niet nagekomen afspraak
Als u verhinderd bent, dient u de afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan uitsluitend telefonisch (of door het inspreken van de voicemail). De voicemail registreert uw afmelding met de datum en het tijdstip waarop u afgebeld heeft.
Doet u dit niet of niet op tijd (een zogenaamde “no show”), dan ben ik genoodzaakt de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt de gemaakte praktijkkosten van een “no show” namelijk niet. Bij een afspraak die korter dan 24 uur van te voren is afgemeld of niet is afgemeld breng ik €40,00 in rekening. Dit geldt ook bij ziekte. U ontvangt zelf de factuur en kunt deze kosten niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Overige tarieven
Dit zijn de tarieven die ik bij u in rekening breng, onder andere als mijn hulp buiten de gecontracteerde zorg valt.

Ze verschillen van de tarieven die ik met de zorgverzekeraars afspreek (gecontracteerde zorg). Ik zal deze tarieven alleen bij u in rekening brengen als uw zorgverzekeraar de hulp niet vergoedt (zoals ook in het geval van een te laat afgezegde of niet nagekomen afspraak), of als u om welke reden dan ook de hulp zelf wil betalen of als uw werkgever de hulp betaald.
 
Consult
(gemiddeld 45 minuten)
128.40