STAP VOOR STAP VERANDERING
STAP VOOR STAP VERANDERING

Behandelvormen

ACT

Deze behandelvorm, ACT (ofwel Acceptance & Commitment Therapy) richt zich op zaken die op directe wijze te beïnvloeden zijn, zoals uw eigen gedrag. In plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit houdt een acceptatiegerichte houding in ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. U leert diverse technieken om anders om te gaan met onder andere piekeren, waaronder ook mindfullness technieken.
 

Oplossingsgerichte therapie

Deze vorm van therapie gaat uit van uw eigen kwaliteiten en hulpbronnen om problemen op te lossen. Doel is om meer bewust te worden van de oplossingsmogelijkheden die je al in je hebt. De focus ligt niet zozeer op het probleem maar op mogelijke oplossingen en het verbeteren van je situatie in het hier en nu. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.
Voor meer informatie: www.oplossingsgerichte-therapie.nl
 

Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van behandeling gaat uit van de samenhang tussen denken, voelen en doen. Wat we denken en doen bepaalt in grote mate hoe we ons voelen. Onze gedachten zijn vaak onbewust en bestaan zo lang dat het een gewoonte is geworden. Op deze manier ontstaan er denkpatronen die uw klachten in stand houden en verergeren. In de behandeling worden uw denkpatronen (denkfouten) opgespoord en bijgesteld. Ook zal door middel van aanpassingen in uw gewoonten (gedrag), uw stemming verbeteren of uw angsten verminderen.
Voor meer informatie: www.vgct.nl
 

EMDR

Deze behandelmethode is effectief bij het verwerken van nare ervaringen. Hierbij kunt u denken aan trauma’s als auto-ongelukken, brand, misbruik, mishandeling, diagnose van een ernstige ziekte, verlies van een geliefde of getuige van geweld. In sommige gevallen kan EMDR ook gebruikt worden (als aanvulling vaak) bij de behandeling van paniekklachten, fobieën en negatief zelfbeeld.
Voor meer informatie: www.emdr.nl


 

BEPP

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) is een behandeling die ontwikkeld is voor behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). PTSS is een angststoornis. Na het meemaken van een trauma komt het vaak voor dat mensen gespannen, bang en verdrietig zijn. De gebeurtenis zit steeds in de gedachten en goed slapen gaat vaak moeilijk. Men is veelal schrikachtiger dan voor de gebeurtenis. Meestal gaan deze klachten binnen een paar weken vanzelf over. Bij acht procent van de mensen blijven deze klachten in heftige mate en langdurig bestaan. Deze psychologische behandeling helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder richt de behandeling op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische gebeurtenis.
Voor meer informatie: www.traumabehandeling.net
 

Schematherapie

Deze vorm van therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie in combinatie met meer ervarings/emotiegerichte elementen. Schematherapie richt zich op al langer bestaande klachten/patronen, vaak op meerdere levensgebieden (relaties, werk, studie, etc.). Uitgangspunt zijn vastzittende denk- doe- en voelpatronen. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop zij/hij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van denken kan je spreken van een gevoelige snaar of schemabril (=schema). Wanneer je door één of meerdere schema’s “kijkt” kan je in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) gevoelens en gedragingen.
Voor meer informatie: www.schematherapie.nl
 

Internettherapie

De laatste jaren wordt internettherapie, ook wel e-health genoemd, vaker toegepast bij psychologische behandelingen. Deze vorm van behandeling is laagdrempelig, kan op ieder moment en op iedere plaats en is snel inzetbaar. De internetbehandelingen worden vanuit de E-health modules van Embloom ingezet en afgestemd op je persoonlijke hulpvraag.