Stap voor stap verandering
Stap voor stap verandering

Samenwerking

Psychische problemen hangen vaak samen met lichamelijke klachten (en andersom) en dan kan een aanpak op meerdere terreinen zeer effectief zijn. Hierbij kunt u denken aan afspraken bij de fysiotherapeut voor het aanleren van ontspanningsoefeningen of voedingsadviezen van de diëtiste. Indien ik een gecombineerde behandeling adviseer, wil ik graag overleggen met de andere disciplines, dit zal ik alleen maar doen na uw expliciete (schriftelijke) toestemming.

Ook vind ik het belangrijk om contact met uw huisarts te onderhouden (zowel telefonisch als schriftelijk), dit om hem/haar op de hoogte te houden van uw situatie, maar ook om een goede afstemming te hebben onderling.
 
Ik ben aangesloten bij de Psyzorggroep Noordelijke Maasvallei, een samenwerkingsverband van GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.
Fysiotherapie Cuijk Centrum, biedt runningtherapie aan. Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten.
Het IVP is expert bij schokkende gebeurtenissen, de praktijk is aangesloten bij het landelijk netwerk van therapeuten om op die manier hulp bij verwerkingsproblematiek/ trauma te kunnen bieden dicht bij huis!
PDC politiepoli is het landelijk verwijsadres voor politiemedewerkers met mogelijk traumagerelateerde klachten. Uit heel Nederland komen politiemedewerkers voor diagnostiek en behandeling van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) naar PDC politiepoli. Voor behandeling van hun klachten kunnen de politiemedewerkers uit de regio bij mijn praktijk terecht.

 
   

 

Cliënt tevredenheid


"Ik heb de behandeling bij Marlous als heel prettig ervaren. Ze heeft een rustige vriendelijke houding waardoor ik me snel op mijn gemak voelde. Daardoor kon ik me openstellen. De behandeling heeft daarnaast effect gehad. De werkwijze geeft inzicht in je eigen gedrag en gedachtegang en geeft daarnaast praktische ondersteuning. Dat werkt stimulerend en geeft vertrouwen om naast de behandeling ook zelf aan de slag te gaan. Oftewel een persoonlijke benadering waarbij een goede sfeer en juiste afstemming een belangrijke rol spelen." (vrouw, 45 jaar).

"Het (kaartje met een mooie bos bloemen erop) past misschen niet bij mij zou je zeggen, maar het geeft weer hoe ik me voel na de behandeling. Ik heb letterlijk weer kleur in mijn leven endat dankzij jou! Ik ben gegaan van overleven naar leven, van boos en kwaad naar vergevinsgezind, van alleen naar samen en van donker naar kleur! " (man 42 jaar).

"Marlous is "no nonsense", zegt waar het op staat. Naast serieus bezig zijn met mijn klachten, is er vaak ook ruimte voor een grapje of ontspanning in een sessie." (man, 39 jaar).

"Ik ben van mezelf geen echte prater, ik heb geleerd om alles zelf op te lossen en maar door te gaan. De gesprekken zorgden ervoor dat ik toch even tijd voor mezelf nam. Ik heb geleerd dat ergens over praten ook kan helpen. Marlous heeft daarbij een vriendelijke houding, maar kan soms wel iets te snel willen gaan." (vrouw, 75 jaar).


Naast deze persoonlijke terugkoppelingen, verzamelt de praktijk ook informatie door een afname van een clientevredenheidsonderzoek (CQI), na het afsluiten van de behandeling. Hieronder staan de gemiddelde scores op de verschillende onderdelen.
 
Bejegening 97,2%
Samen beslissen 85.8%
Uitvoering behandeling 90.7%
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 66.3%
Bereikbaarheid 94.5%
Informatie over vragenlijsten 85.0%
Informatie over medicatie n.v.t.
Gezondheid 62.1%
Raportcijfer 8,5