Stap voor stap verandering
Stap voor stap verandering

Aanmelding

Wachttijden

Cuijk:

Op dit moment is de aanmeldwachttijd rond de 14 weken (inclusief kerstperiode).

Dit betekent dat het eerste contact, het intake/kennismakingsgesprek, meestal binnen die termijn plaats zal vinden. Als uit het eerste intakegesprek blijkt dat ik iets voor u kan betekenen zullen vervolg afspraken gemaakt worden.

De behandelwachttijd ligt op dit moment rond de 1-2 weken.
Dit betekent dat de vervolg afspraken binnen deze termijn gepland kunnen worden.

Spoedgevallen:
Voor spoedgevallen neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Afwijkende openingstijden, de prakrijk is gesloten op:
- 23 december 2022 tot en met 8 januari 2023 (kerstvakantie).


Let op:
De zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en VGZ werken met een jaarbudget/omzetplafond/zorgkostenplafond (een maximum bedrag dat de praktijk mag declareren per jaar), dat wil zeggen dat ik maar een bepaalde hoeveelheid plekken per jaar beschikbaar heb voor clienten die bij CZ, Zilveren Kruis en VGZ verzekerd zijn.
Op dit moment is dat plafond voor CZ bereikt. Neem contact op met de zorgadviseurs van CZ om te zoeken naar een passende zorgverlener in uw buurt. Voor meer informatie: http://www.cz.nl/over-cz/wat-wij-doen/zorg-verbeteren/afspraken-met-zorgverleners/omzetplafond.
Ook voor VGZ zit ik nu ook aan mijn zorgkostenplafond. Neem ook bij VGZ contact op met de zorgadviseurs. Voor meer informatie: http://www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgadvies.


Let op:
dit is een richtlijn, door omstandigheden kan de wachttijd mee- of tegenvallen. Heeft u de voorkeur om alleen op een bepaalde dag/tijd naar de praktijk te komen dan kan het zijn dat de wachttijd langer is. Ook rondom vakantie/feestdagen kan de wachttijd afwijken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bijgewerkt: 15-11-2022.