Stap voor stap verandering
Stap voor stap verandering

Aanmelding

Wachttijden

Cuijk:
De aanmeldwachtttijd is op dit moment ongeveer 13 weken (inclusief kerstperiode).

Dit betekent dat het eerste contact, het intake/kennismakingsgesprek, meestal binnen die termijn plaats zal vinden. Als uit het eerste intakegesprek blijkt dat ik iets voor u kan betekenen zullen vervolg afspraken gemaakt worden.

De behandelwachttijd ligt op dit moment rond de 1-2 weken.
Dit betekent dat de vervolg afspraken binnen deze termijn gepland kunnen worden.

Spoedgevallen:
Voor spoedgevallen neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

De praktijk is, vanwege de kerstperiode/vakantie en extra administratieve werkzaamheden door invoering van het nieuwe zorgstelsel, gesloten van vrijdag 24-12-2021 tot maandag 10-1-2022.

Let op:
dit is een richtlijn, door omstandigheden kan de wachttijd mee- of tegenvallen. Heeft u de voorkeur om alleen op een bepaalde dag/tijd naar de praktijk te komen dan kan het zijn dat de wachttijd langer is. Ook rondom vakantie/feestdagen kan de wachttijd afwijken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bijgewerkt: 7-12-2021.