Stap voor stap verandering
Stap voor stap verandering

Aanmelding

Wachttijden

Cuijk:
De aanmeldwachttijd ligt op dit moment rond de 6 weken.
Dit betekent dat het eerste contact, het intake/kennismakingsgesprek, meestal binnen die termijn plaats zal vinden. Als uit het eerste intakegesprek blijkt dat ik iets voor u kan betekenen zullen vervolg afspraken gemaakt worden.

De behandelwachttijd ligt op dit moment rond de 1-2 weken.
Dit betekent dat de vervolg afspraken binnen deze termijn gepland kunnen worden.

Baarlo:
De aanmeldwachttijd ligt op dit moment rond de 8 weken.
Dit betekent dat het eerste contact, het intake/kennismakingsgesprek, meestal binnen die termijn plaats zal vinden. Als uit het eerste intakegesprek blijkt dat ik iets voor u kan betekenen zullen vervolg afspraken gemaakt worden.

De behandelwachttijd ligt op dit moment rond de 1-2 weken.
Dit betekent dat de vervolg afspraken binnen deze termijn gepland kunnen worden.

Let op:
vanaf januari 2020 zal de praktijk in Baarlo alleen nog spreekuur hebben in de huisartsenpraktijk Baarlo op de donderdagochtend. Lopende behandelingen zullen vanzelfsprekend netjes worden afgerond.

Spoedgevallen:
Voor spoedgevallen neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Let op:
dit is een richtlijn, door omstandigheden kan de wachttijd mee- of tegenvallen. Heeft u de voorkeur om alleen op een bepaalde dag/tijd naar de praktijk te komen dan kan het zijn dat de wachttijd langer is. Ook rondom vakantie/feestdagen kan de wachttijd afwijken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bijgewerkt: 15-10-2019.