stap voor stap verandering
stap voor stap verandering

Algemene informatie

Nederlands Instituut van Psychologen
Ik ben aangesloten bij het NIP, lidmaatschapsnummer: 28709.
Voor meer informatie: www.psynip.nl

BIG register
Als GZ-psycholoog ben ik ingeschreven in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Mijn BIG nummer is: 49909527225.
Voor meer informatie: www.bigregister.nl

AGB-codes
Zowel ikzelf als zorgverlener als ook de praktijk staan ingeschreven in het AGB (Algemeen Gegevens Beheer).
AGB code zorgverlener: 94-008189.
AGB code praktijk: 94-062364.
Voor meer informatie: www.AGBcode.nl

Kamer van Koophandel (KvK)
De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 64800776. Cuijkse Psychologenpraktijk B.V.
Voor meer informatie: www.kvk.nl
 

Vragenlijsten/ROM onderzoek
Als u zich bij de praktijk aanmeldt, dan sturen we u digitaal, voordat de behandeling begint, een vragenlijst. Na de behandeling vragen we u nogmaals de lijst in te vullen. De vragenlijst is onderdeel van het zogenaamde ROM - onderzoek (Routine Outcome Monitoring). De uitslag van de  vragenlijsten wordt gebruikt om de behandeling op uw klachten en hulpvraag af te stemmen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn uw gegevens niet terug te voeren op uw persoon, dus geanonimiseerd. Hetzelfde geldt voor het laatste doel: de gegevens worden gebruikt voor benchmarking. Dat betekent dat doordat alle gegevens van cliënten van psychologen in Nederland verzameld worden, er ook vergeleken kan worden tussen verschillende behandelaren. Op deze manier kunnen behandelaren van elkaar leren.

Kwaliteitsstatuut
GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars hebben samen het model kwaliteitsstatuut ontwikkeld. Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om dit model als een professionele standaard op te nemen in het kwaliteitsregister op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet.  In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Het kwaliteitsstatuut is voor u als cliënt beschikbaar op de praktijk, vanaf 1-1-2017.

Verbetertips en klachten
Als u vragen, klachten of verbetertips heeft, laat het dan weten. We kunnen dan samen zoeken naar oplossingen en de hulpverlening verbeteren. Als we er samen niet uitkomen dan kunt u via P3NL ondersteuning zoeken, zie http://www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten.